WISE PEOPLE PROJECT е проект на Център за приложни невронауки ВЕЗЕНКОВ.

Проектът реализира програми, които интегрират дългогодишния опит на Центъра за повишаване качеството на живот, осъществяване на промени и постигане на висока професионална реализация. Базирани са на съвременните достижения на невронауките, приложната психология и корпоративните тенденции в управлението на хора (people management).

Постига се цялостно подобрение на психотелесното функциониране на организма, редуциране на автоматизмите и освобождаване на жизнеността, подобряване на когнитивните и екзекутивните функции, изграждане на трайни умения за саморегулация, вземане на решения, творческо мислене и управление на тупкащия живот в контекста на личностно значимия социум.

Програмите имат близка структура и специфично съдържание:

  1. Първоначална функционална оценка на нервната система и мозъка
  2. Биофийдбек невротренинги и невротерапия
  3. Лекционен модул
  4. Финална функционална оценка на нервната система и мозъка
  5. Изпит и сертификат /за избрани програми/

Повече за програмите ТУК!

Събуждане на Аза

Метакогниция

Екранна независимост

Вземане на решения

Мотивация и стрес

Ситуационно лидерство

 

Обадете се сега