Крайна цел и резултати от изследванията

Крайната цел на изследванията в Центъра за приложни невронауки е проучването на уменията, които могат да се придобият чрез използване на биологичната обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек, невротренинг), за волева промяна на нервноемоционални състоянията, повишаване качеството на живот, подобряване на личностната самооценка и възможностите на изследваните лица да се справят с различни проблеми и конфликти, както и анализиране на тяхната ефективност и устойчивост във времето. Изследването приключва с оценка на резултатите след 3, 9 и 12 месеца.

Конкретните умения, които се изследват и тренират в Центъра за приложни невронауки:

  • за бързо и трайно сваляне на нервно-психичното напрежение чрез използване на апарати за биологична обратна връзка (биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек, невротренинг и др.)
  • за бърза и ефикасна волева промяна на нежелани състояния и лесно справяне със автоматизираните стари рефлекторни стрес реакции;
  • за ефективно използване на различни инструменти за бързо,  успешно и осъзнато управление на състоянието си, които да прилагат самостоятелно в реалния живот;
  • за развиване на устойчивост към нежелани ситуации и външни влияния;
  • за цялостно подобряване на личностната си самооценка
  • за обективна оценка и трайно подобряване на качеството си на живот.

 

Обадете се сега