За нас

Ние сме Сдружение с нестопанска цел „Център за приложни невронауки Везенков“, което провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биологичната и неврологична обратна връзка (биофийдбек и EEГ неврофийдбек) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм - превенция, промоция на здраве, невротерапия и невротренинги за върхови постижения. 
Нашата визия е визия за свободния човек, който на първо място е здрав на физически и психичен план, а след това и устремен и съзнателен в развитието си като личност в едно хуманно общество.
Невронауките са крайъгълният камък в биопсихосоциалния модел на човека. Нашата мисия се реализира чрез приложението на достиженията на невронауките и резултатите от изследванията в Центъра, които чрез биофийдбек и неврофийдбек, връща човека на неговия индивидуален път на развитие, което му носи смисъл, здраве и високо качество на живот.

Основател и ръководител на Центъра е д-р Стоян Везенков

 • Магистър по молекулярна биология от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.
 • Магистър по ерготерапия от Русенски Университет „Ангел Кънчев“.
 • Доктор по невробиология от Георг-Август Университет в Гьотинген, Германия.
 • Сертифициран неврофийдбек терапевт от Институт по Неврофийдбек в Мюнхен, Германия.
 • Доцент по неврофизиология и Декан на Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград до 2019 г.
 • Автор е на книгите "Съвременните митове за човешкия мозък" (2021), „Приложна неврофизиология на човека – биофийдбек и неврофийдбек“ (2011) и „Соматична поведенческа терапия – биофийдбек парадигми, проблеми, приложения, ефикасност“ (2013), както и на множество научни статии в областта на приложните невронауки.
 • Водил е множество лекции в чужбина и страната, както и семинари, уъркшопи и обучения за биологичната обратна връзка и нейните приложения, както и по неврофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек.
 • Разработил е комплексна програма за биофийдбек невротерапия и неврорехабилитация при вегетативно-съдова дистония и синдром на вегетативна дизфункция (хипертония, безсъние, главоболие, коремна болка, синдром на раздразнено черво, вегетативни кризи, паник атаки, сърцебиене, задух и др.) чрез вегетативни невротренинги с биофийдбек - тренинги на вегетативната нервна система
 • водещ специалист в областта на психофизиологията на заекването
 • изследовател и създател на методика за биофийдбек превенция и невротерапия на екранни деца

Управител на Центъра е д-р Виолета Манолова

 • Доктор по икномика и управление (индустрия) от УНСС, гр. София
 • Магистър по бизнес икономика от УНСС, гр. София
 • Магистър по приложна психология от Варненския Свободен Университет.
 • Създател на Системи за Развитие на Човешкия Капитал в бизнес организациите
 • Експерт и обучител по Развитие на Човешкия Капитал
 • Сертифициран биофийдбек невротерапевт с дългогодишен терапевтичен опит
 • Обучител в био- и неврофийдбек обученията на Центъра
 • Невротерапевт на екранни деца

 

Невротерапевт и клиничен психолог в Центъра е
Росита Личева

 • Магистър по клинична психология, НБУ, гр. София
 • Сертифициран биофийдбек невротерапевт от Центъра
 • Бакалавър по Науки и Психология, 2016, Barry University Маями Шорс, Флорида, САЩ (акредитиран от AACSB)                                            

 • Невротерапевт на екранни деца

Академично гребане

 • Четвърто място на Европейското първенство по гребане през 2011 г.
 • Четвърто, осмо и девето място на Световните първенства по гребане през 2008, 2010 и 2012 година
 • 10 годишен стаж в женския национален отбор на България
 • Капитан на отборът по академично гребане на университета Бари (2014-2015)
 • Една Виценационална и две Национални титли по академично гребане на университетско ниво в САЩ, награда All American (за постигнати академични и спортни успехи) (2013-2016)

Невротерапевт в Центъра е
Ивайло Александров

 • Сертифициран биофийдбек невротерапевт от Центъра

 • Бакалавър по бизнес и управление

 • Дългогодишен опит в кондиционирането на спортисти

 • Физическа подготовка на деца и младежи по бокс

 • Невротерапевт на екранни деца

Обадете се сега