Специфични случаи и изисквания

На изследвания в Центъра за приложни невронауки могат да се подлагат не само здрави лица, но и лица, които са под лекарско наблюдение и използват различни по вид лекарства. По никакъв начин изследванията с биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) не пречи на предписаните лечения от специалисти-медици. Няма и никакви противопоказания при провеждането на изследванията, защото не се използват никакъв вид въздействия, както физически, химически или дори езикови. Единственото средство използвано при изследванията и невротренингите е информацията, която наблюдаваме на екрана, постъпваща чрез апаратите за биологична обратна връзка. Информацията извиква естествени саморегулаторни процеси в тялото, които възстановяват равновесието му постепенно.

В Центъра не се поставят диагнози, не се провежда лечение, не се въздейства по никакъв начин върху изследваните лица. Провеждат се изследвания върху собствените способности на тялото да саморегулира процесите си, върху собствените способности на човек да решава сам проблемите си и върху собствените умения да избира полезните пред вредни решения, касаещи качeството му и стандарта на живот като се запознава със съвременните факти, теории и постижения на невронауките, които разкриват неограничените резерви на човешкия мозък и човешкото тяло. Информираният човек е способен да поеме собствения си живот в собствените си ръце. Изследванията, в които участва човек, са един обучителен процес на самопознание в буквален и преносен смисъл.

Самопознанието е сила и качествен живот

Често срещано явление е да видиш човек, учил психология, който няма елементарни познания за човешкото тяло, както и човек, учил медицина, който няма никакви познания за работата на мозъка, естеството на езика и мисленето, както и за творческото начало у човека, като дори напълно ги игнорира. Живеем в свят на тесни научни специалисти, знанието е раздробено на множество области, в които специалистите често заради егоистични цели не си сътрудничат, но дори и враждуват. Хората на изкуството нямат добро мнение за науката и обратно. Хората на духовните ценности, често са аутсайдери в научните среди. Това са все признаци на посредственост и дефицити в разбирането на комплексността и целокупността на човека като биологично-емоционално, езиково-интелектуално, социално-духовно и художествено същество. Изследванията в невронауките на работата на мозъка и свързаните с него присъщи на човека дейности разкриват непрекъснато и все по-задълбочено фините взаимовръзки и финия баланс между различните аспекти на човешкото съществуване. Невронауките изследват човека от молекулата до цялостното проявление на човека и ревизират непрекъснато всички останали науки за живота, хуманитарните и социални науки, дори и изкуствата.

Откритието, например, на наличието на огледални неврони в кората на мозъка, дадоха отговор на способността за емпатия и предложиха нова парадигма в педагогиката, психологията и дори философията. 21-ви век е век на биологията, както мнозина го определиха, но нашето мнение е, че епоха на невронауките, които са средищно място за всичко, свързано с човешкия живот – от неговото хранене до алтруизма като явление. А колко още научни факти предстоят да бъдат открити!

Самопознанието е сила и предпоставка за водене на качествен и смислен живот. Идеята за създаването на Центъра за приложни невронауки и разгръщането на неговата изследователска дейност е началото на едно вълнуващо пътуване към себе си, към нашата съкровена човешка същност като едно дишащо, живо създание на Природата и Космоса.

Обадете се сега