Помощни средства

В научните изследвания на Центъра за приложни невронауки се използват различни по вид апарати за биологична обратна връзка и невротренинги (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек), които включват и специализиран непрекъснато развиващ се софтуер.

Апаратите регистрират и тренират следните сигнали - ЕЕГ, ЕКГ (ECG), ВСЧ (HRV), ЕМГ, кожна проводимост и кожно-галванична реакция (SCL, GSR), периферна температура (Т), дихателна честота (RespFr), капилярно кръвообращение (BVP) и др.

Центърът разполага със система за измерване на евокирани (аудиостимулация, фотостимулация, патернстимулация) и събитийни потенциали, както и за изпълнение на всякакви експерименти в парадигмата GO/NOGO.

С полисомнографът, който е на разположение могат да се правят изследвания и на функционирането на нервната система по време на различните фази на съня.

За предлаганите от нас биофийдбек апарати, системи и софтуер, прочетете тук!

Апаратура за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек апаратура)

Апаратите за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек апарати) са мултифункционални интерактивни входни устройства, чиито сензори регистрират биологични параметри на тялото и ги предава чрез USB на компютър. В научните изследвания на Центъра за приложни невронауки се проследяват множество параметъри, които дават обективна оценка на нервно-емоционалното състояние на изследваното лице – пулс, вариабилност на сърдечната честота, кожна проводимост, мускулна активност (ЕМГ), мозъчна активност (ЕЕГ), температура и др. Апаратите, които ние използваме осигуряват точна и обективна регистрация на биологичните сигнали. Те са разработени и доставени от водещи производители в САЩ и Европа.

Причината да използваме апаратура за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) е, че в последното десетилетие невронауките по категоричен начин доказаха връзката между дисбаланса на нервно-емоционалното състояние и някои биологични параметри, които влошават качеството на живот на човека. Оказва се, че когато постоянно сме под високо нервно напрежение, ние свикваме и нашата субективна преценка се отдалечава прекомерно от реалното състояние на тялото. При трайно изместване на баланса на процесите в организма и в същото време веднъж привикнали към това, ние вече не разпознаваме алармиращите сигнали от тялото. По този начин сами (и несъзнателно) се лишаваме от гледната точка на тялото и неговите потребности за постигане на баланс, нрмално функциониране и щастлив живот. Предприемаме действия и конкретни мерки чак когато се появят нежелани състояния, които всъщност са опит на тялото да върне равновесието.

Апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) всъщност са специфични сензори и хардуер, който обработва и предава сигналите към компютър. Сензорите са директна връзка към процесите, които протичат в човешкото тяло и ни дават обективна информация за реалното му състояние. Те са свързани с монитор, на който – чрез специален биофийдбек софтуер - визуализират по приятен начин функционирането на тялото.

Софтуер за биологична обратна връзка (биофийдбек софтуер)

Софтуерът за биологична обратна връзка (биофийдбек софтуер) е ключовия елемент от използването на тези методите в овладяването и балансирането на биологичните процеси в тялото. Софтуерът превръща данните от измерванията на сензорите в разпознаваеми за изследваното лице образи и ги визуализира на монитора най-често под формата на аудио-визуални презентации или игри. Развитието на играта е в следствие от промяната на показателите на тялото. Така изследваното лице получава приятна и интерактивна обратната връзка в реално време докато трае обучението и придобиването на нови умения за управление на процесите. Софтуерът, който се използва в изследванията, включва различни аудио-визуални презентации, интерактивна среда и игри за всеки вкус при деца и възрастни. Възможностите за индивидуализация на музика, презентации, видео, аудио, вид игри са огромни и непрекъснато се развиват.

Чрез софтуера за биологична обратна връзка освен това се създава и поддържа специфична подкрепяща среда, която се настройва индивидуално за всяко изследвано лице. Софтуерът за биологична обратна връзка е мощен инструмент за автоматизиране на нови способности и са естествен мотиватор в обучителния процес.

Обадете се сега