По време на изследването

В същността си научните изследвания в Центъра за приложни невронауки е обучителен процес за тялото, по време на който то се научава да се справя само с нервното напрежение, натрупвано при стрес и с последиците от него. За това изследваме влиянието на различни упражнения като към последователен обучителен процес – няма как човек да се научи да решава диференциални уравнения, ако преди това не е научил аритметиката, например. Няма как да затоплим студените си крайници или да премахнем болките в гърба, ако преди това не сме разбрали какво напрягаме и как да го отпуснем. Във всеки един етап на изследванията се използват апарати за биологична обратна връзка (биофийдбек, ЕЕГ неврофийдбек и невротренинг).

В Центъра се изследва влиянието на няколко вида упражнения: основни упражнения за баланс на вегетативните нервни процеси, упражнения за волева промяна на нервно-емоционалните състояния и упражнения за устойчивост към различни стресори, фактори, които предизвикват стрес реакции (т.нар. десензитизация). Изследва се паралелно и ефективността на тези упражнения – бързина на промяна, дълготрайност на усвоените навици и влиянието им върху качеството на реалния живот.

Основни упражнения за баланс на вегетативните нервни процеси

Основните упражнения са тези, които правят така, че човек да се отпусне в рамките на няколко минути. И най-висшето поведение и дейност на човека в крайна сметка стъпват върху вегетативните нервни процеси, които са като фундамент. Напрежението, както и отпускането, обаче, са строго индивидуални. Затова с помощта на апаратура за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) и информацията за състоянието и реакциите на тялото, която тя ни дава в реално време, се установява кои точно упражнения и изпълнени по какъв точно начин дават желания резултат – отпускането, макар и само за няколко минути.

Другата цел на основните упражнения е оценката на клиента за собственото му състояние да стане по-обективна. Често, особено когато е под силен стрес, на въпроса как е, човек отговаря „Добре съм“. Това усещане за „Добре съм“ обичайно, обаче, е комбинирано с някакво нервно напрежение в тялото – сърцебиене, задух, главоболие, световъртеж и т.н. С помощта на сензорите за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) и визуализирането в реално време на състоянието на тялото, човек започва постепенно да получава обективна представа за собственото си състояние. Когато апаратурата показва пулс 130, учестено дишане и значително нервно напрежение, човек започва да коригира представата си за това кое състояние съответства на „Добре съм“. Именно това осъзнаване на обективното състояние на тялото е първата стъпка към целенасочената му промяна.

Основните упражнения са свързани най-често с поддържането на определен индивидуално дихателен ритъм, с мускулна релаксация и други.

Упражнения за волева промяна на нервно-емоционални състояния

Изследванията на използването на различни упражнения за волева промяна на нервно-емоционални състояния, ползват за основа базовите упражнения, но са по-сложни и целта им вече е реална промяна – първоначално за кратко, като постепенно продължителността и честотата на времето в желано състояние се увеличава. През първите три до пет посещения се налага упражненията за волева промяна на нервно-емоционалните състояния да се променят всеки път, като отново с помощта на апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) се намира най-ефикасното упражнение и съответното изпълнение. Причините, които налагат тези промени са няколко. От една страна тялото се опитва да задържи старите, устойчиви и познати механизми на реакция при стрес и поради това напрежението „влиза“ в упражнението и така намалява ефективността му. Другата причина е свързана с изместване на фокуса от резултата върху правилното изпълнение, което генерира допълнително напрежение. Обичайно след четвъртото посещение се достига до опитмалните упражнения, които водят до много добри резултати. При постоянство в изпълнението им извън Центъра, те дават на изследваното лице инструмент за целенасочено управление на състоянието. Това означава, че когато се появи нежеланото състояние, изследваното лице може съзнателно да използва упражненията си и състоянието да се променя волево.

Упражненията за волева промяна на състоянията са свързани най-често с определен индивидуално дихателен ритъм, редуване на отпускане и физическа активност, самонаблюдение и самооценка на реакциите на тялото.

Упражнения за устойчивост към различни по вид и съдържание стресори

Изследванията върху ефективността на използване на този вид упражнения служат за намаляване на чувствителността към различни по вид и съдържание стресори, т.е. фактори, които предизвикват автоматизирани стрес реакции, които са напълно неволеви и безсъзнателни. Това става като регулаторните системи в тялото се тренират да бъдат устойчиви на влияния на фактори, както от външната среда, така и от собствената емоцинално-психична същност на личността. Казано по друг начин тялото се научава да не възприема като заплаха обичайните влияния на средата или това, което минава през главата на човек. Така, без да се стремим към промяна на мисленето на изследваното лице или промяна на средата, в която живее и работи, тялото си връща нервновегетативния емоционален баланс. По време на този етап от изследванията упражненията са насочени към четири нива от функционирането на тялото – физическо, афектно-емоционално, поведенческо и мисловно-когнитивно. На физическо ниво упражненията са за премахване на нежелани физически състояния като болка, дискомфорт в различни части на тялото; на емоционално – за овладяване на екстремни афекти и емоции (отбягване, страх, гняв, мъка, тревога и т.н.); на поведенческо – за промяна на заучени автоматизирани реакции, които водят до поява на нервно напрежение; на мисловно-когнитивно – за съзнателен избор между различни гледни точки, които са еднакво верни в определена ситуация. И този вид упражнения първоначално се изпълняват в Центъра, като резултатите се визуализират с помощта на апаратурата за биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) и се намира оптималното изпълнение, което обхваща и времето извън Центъра. Изследванията включват както промяна на физиологичните показатели, така и субективното себеусещане на изследваното лице.

Когато прилагането на упражненията продължи достатъчно дълго (между 10 и 12 седмици), те постепенно се автоматизират и водят до промяна в начина, в който тялото възприема различните стресори, и в крайна сметка справяне със старите автоматизирани стрес реакции. Това означава, че при попадане в стресова ситуация, която до скоро е водела до поява на нервно напрежение и нежелано състояние, тялото вече реагира по друг начин – не я възприема като силен стресор, а ако все пак се появи напрягане, след него автоматично следва отпускане. Изследванията тук са в посока проследяване на устойчивостта на новосъздадените навици във времето и спрямо различни фактори външни в средата и вътрешни в емоционално-интелектуалния свят на изследваното лице.
Промените се проследяват периодично на 3, 9 и 12 месеца, с което изследванията приключват. Те се огласяват в научни списания и на научни конференции.

Обадете се сега