Обадете се сега

+359 2 996 38 84
 • Биологична обратна връзка (биофийдбек)

  Биологична обратна връзка (биофийдбек)

  Целта на невротренингите с биологичната обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек) е човек сам да се научи да си помага и да няма повече нужда от нас.
 • Първоначална комплексна оценка

  Първоначална комплексна оценка

  Целите на първоначалната комплексна оценка са да се установи наличното състояние на конкретния човек, да се определи типа на неговата нервна система и общото му качество на живот. Заедно с нашия специалист по биофийдбек се определят целите, които той иска да постигне в хода на съвместната работа.
 • Ние се грижим за Вашето здраве

  Ние се грижим за Вашето здраве

  Ефективните практики, индивидуализирани чрез биофийдбек, които ние използваме са комбинация от конкретни дейности, активности и упражнения в точно определено съотношение и последователност. Те са различни в зависимост от състоянието и целите на конкретния човек.
Безлекарствена практическа самопомощ

Безлекарствена практическа самопомощ

По време на сесиите с биологична обратна връзка върху Вас не се оказват никакви химични, физични или психични стимулации. Няма странични ефекти и риск от влошаване на състоянието в следствие на изучаването и прилагането на различни упражнения.

Персонален (индивидуален) подход

Персонален (индивидуален) подход

Комплексният подход с използване на биологична обратна връзка съдържа отделни стъпки и към всяка следваща се преминава когато се справите с предходната. Напредъкът и успехът се измерват с апаратура по обективни критерии.

Научно доказана ефективност

Научно доказана ефективност

Всички методи, използвани в нашата работа са научно доказани от приложните невронауки, съществуват емпирични доказателства за ефективността на тяхното практическо приложение, а резултатите са обективно измерими чрез апаратура за биологична обратна връзка.

Трайно отстраняване на симптомите

Трайно отстраняване на симптомите

Премахването на симптомите е трайно във времето и срокът за това е ясен още в началото след първоначалната комплексна оценка и зависи от Вашето участие и активност, както и Вашата мотивация за промяна. Обичайното време е от 7 до 12 седмици.

Кои сме ние

Ние сме Сдружение с нестопанска цел „Център за приложни невронауки“, което провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биологичната обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм. Центърът провежда изследвания и върху ефективността на използване на биологичната обратна връзка като инструмент за самостоятелно справяне с различни по вид житейски проблеми - от телесно до психо-емоционално естество, като разработва невротренинги за вегетативната и централната нервна система.

Виж повече

Принципите, които ни ръководят са:

Научен подход

Прилагаме и ползваме единствено и само практики, основани на научни факти и доказателства.

Прагматизъм

фокусирани сме върху приложението, крайния резултат и ефикасността на упражненията с биологична обратна връзка

Непрекъснато развитие

развиваме и обогатяваме практическите решения и всеки нов случай допринася за това
Medical - Gantry 5 Joomla Template

Комплексност

подходът е интердисциплинарен и обединява най-доброто от различни научни направления

Фокус върху човека

в намирането на практически решения си прилагаме клиент-центрирания подход

Дългосрочни решения

ние се стараем да осигурим по-добро здраве и по-високо качество на живот на всички хора, които се обърнат към нас

Защо биологичната обратна връзка ?

Защото сме убедени, че приложената на практика съвременна невронаука променя живота на човека към по-добро.
Защото според нас стресът е неразделна част от живота и проблемите на хората всъщност не е с него, а с незнанието и невъзможността да управляват последиците от него, както и с трудностите да се възстановяват бързо след стресиране.
Защото сме загрижени от факта, че психосоматичните симптоми, причинени от постоянното високо нервно-емоционално напрежение на съвременния човек, вече са причина за 42% от посещенията при лекар и над 70% от заболяванията днес.

Свържете се с нас


Съвременното общество е изправено пред една пандемия, много по-страшна от COVID-19 - появата на все повече и повече деца и подрастващи със синдрома "екранни деца", които бавно, но сигурно се изключват от живия Живот и живота на Обществото като цяло, показващи ясно, че сме изправени пред назряваща културна революция и пълно преобразяване на социалния ни живот. Екипът на Центъра ясно вижда две основни групи екранни деца:
- първите, напълно заместили реалния с виртуалния свят и
- втори, които с цялата си същност се противопоставят на виртуалния, но и в крайна сметка на непрекъснато дигитализиращия се обществен порядък.
И в двата случая крайният резултат е изключване.

Проблемът е особено сложен и комплексен и ще премине през сериозни, за съжаление, бавни и продължителни научни изследвания, за да се обхванат всички ефекти върху децата от неговото разпространение.

Невротренингите с биофийдбек (биологична обратна връзка) и изготвена от нас цялостна индивидуална програма ще ви помогнат да се справите със синдрома "екранни деца" ако Вашето дете или юноша:

+ прекарва часове наред пред екрана на телефон, таблет, компютър, плей стейшън или телевизор;

+ показва раздразнение, често агресивно поведение, когато екранът му се отнеме или му се ограничи досега с него;

+ няма никакъв или много слаб интерес към ежедневните дейности като игра, учене, хранене, живо общуване с връстници, родители и др., които смята за "скучни";

+ проявява симптоми на дефицит на вниманието;

+ проявява симптоми на хиперактивност;

+ показва всички симптоми и поведение на зависимост към екраните;

+ показва свръхпривързаност към някаква вещ (конкретна играчка и др.), определена храна, определен поведенчески стереотип (ритуалност, еднообразно действие или привичка), което го успокоява;

+ показва явно отчуждение от живата природа - растения, животни - и демонстрира апатия, страх или дезориентация в реална среда;

+ има проблеми с физическото си развитие - халтава походка, не добро равновесие, непохватно в дейности с ръце, не обича игри с топки (защото са му трудни за изпълнение);

+ бързо губи интерес към всяка нова дейност или занимание, защото изисква усилие и му е трудно за изпълнение;

+ късно си ляга за сън, трудно заспива вечер и обича да спи до късно сутрин, но като цяло продължителността на съня е кратка;

+ качеството на съня е лошо, буди се без причина, понякога с плач и емоционални изблици, търси внимание, контакт с родителя през нощта и много често искат да спят с тях;

+ проявява някои от формите на сомнамбулизъм;

+ поетапно отказване на определени храни и проблеми в перисталтиката на червата (запек и/или диария, коремна болка);

+ постепенна поява на повечето симптоми на вегетативно-съдова дистония;

+ задоволяване с ролята на аутсайдер в реалния свят и все повече "вживяване" във виртуалния (постижения в определена игра), намиране на "приятелска" виртуална група, с която задоволява социалните си потребности;

+ не Ви чува, изпълнява инструкции само, когато си пожелае, без оглед на стойността и значението на дейността;

+ показва липса на адекватна обратна връзка както в емоционален и вербален така и в поведенчески план;

Невротренингите с биофийдбек не са подходящи за Вас и Вашите деца, ако:

+ вярвате (въпреки научните доказателства), че екраните са част от съвремието и не искате да "лишите" детето си от пулса на времето, още от ранна детска възраст;

+ вярвате, че детето Ви може да научи чужди езици и полезни знания, гледайки baby TV и You Tube Kids още от 6 месечна възраст;

+ разглеждате екраните като възрастен и си мислите, че за детето и детския мозък, важат същите ефекти;

 

Индивидуалните програми за превенция и лечение на синдрома "екранни деца" в Центъра са авторски и касаят не само невротренинги за самите деца, но и за цялото семейство, защото корените на проблема са проблеми на цялото семейство.

Обадете се сега