Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Включва регистрация на 4 основни сигнала от тялото:

  • Сензор за пулс и вариабилност на сърдечна честота (HR, HRV)
  • Сензор за кожна проводимост и кожно-галванична реакция (SCL, GSR)
  • Сензор за дихателна честота (Resp Fr)
  • Сензор за температура (T)

Управлява се от базов софтуер Alive Pioneer и всичките му модули.

Обадете се сега