Симптоми

Невротерапията с биофийдбек може да Ви помогне да се справите със зависимост, субстанциална или поведенческа.

Липса на ерекция

Бърза еякулация

Хиперсексуалност

Травматично детство и ТОКСИЧЕН СТРЕС

Защо никой не говори за токсичния стрес?


Отговорът е прост – няма незасегнат от него човек и последиците са за цял живот!

Замисляли ли сте се защо едни хора са по-устойчиви на стрес от други? Защо някои са способни на огромни натоварвания, а други рухват при първия проблем? Защо едни са ориентирани към предизвикателства и достижения, а други не смеят да пристъпят в новото? Учат по-бързо от други и боледуват по малко?

 Отговорът е прост и се крие в детството. Множество изследвания показват как продължителни периоди от време, прекарани под влиянието на токсичен стрес, се отразяват на естественото развитие на тялото и психиката, съответно - нарушават нормалния растеж на децата. Това директно влияе на поведението, способността за учене и здравето като цяло. Ефектите върху възрастния вече човек се мултиплицират и проявяват като невъзможност за натоварвания, бързо “прегаряне”, трудно/бавно учене, страх от непознатото, повишена заболеваемост, трудно/продължително възстановяване след боледуване и пр. 

За да проверите токсичния стрес във Вашия Живот, можете да попълните следния въпросник: ТОКСИЧЕН СТРЕС

Ефектите от токсичния стрес се наблюдават ежедневно, но са сериозно пренебрегвани. Това се дължи на факта, че трудното/травматично детство е нещо, за което хората предпочитат да не говорят и ако може да забравят. Едновременно с това, подходът към решаване на проблема не е от спектъра на психотерапевтичните методи, защото изисква изменения във функционирането на нервната система.

 Какво представлява токсичния стрес?

Токсичният стрес предизвиква реакции у детето, когато преживява силни, чести и/или в продължение на дълги периоди от време – месеци или години, травмиращи случки или конфликтни взаимоотношения. Това включва:

      физическо, емоционално и вербално насилие върху детето

      хронично неглижиране на детето

      неграмотност и деформирани представи на родителите, например учене на чужд език от BabyTV от шестмесечна възраст; следване на различни вярвания и суеверия като „На дете се радваш само докато спи“; ранно купуване на смартфон, за да не „изостане в развитието си“;

      постоянен прекомерен страх у родителя да не се случи нещо на детето

      отношение към детето като към възрастен

      често напрежение между родителите – скандали, истерични изблици

      атмосфера на лицемерие, неискреност и безлюбие между родителите, които продължават да живеят заедно „заради детето“

      родителите нямат собствени цели и развитие и се фиксират изцяло върху детето

      неясни или нерешени взаимоотношения между родителите – неживеещи заедно без развод, живеещи заедно с развод, продължителен и болезнен развод и др.

      хроничен стрес или емоционална нестабилност и неадекватност на един от родителите

      „липсата“ на бащата – присъства физически, но няма пълноценно общуване с детето и няма никаква роля (освен финансова/материална) в живота на детето

      компенсаторно родителско поведение – липсата на пълноценно общуване се „компенсира“ с материално презадоволяване – много и скъпи играчки, дрехи, смартфони и др.

      отказ от ролята на родител и поверяване развитието на детето на роднини, ясла, детска градина, училище, телевизия, компютърни и видео игри, интернет, социални мрежи и други „заместители“

      липса или недостатъчно собствено пространство за детето

      прекалени родителски амбиции и очаквания към детето

      прекалено обгрижване и правене на нещата вместо детето – „нескъсване на пъпната връв“

      изземване възможността на детето да взима самостоятелно решения, правейки го напълно зависимо от родителите

      злоупотреба на родител или настойник с алкохол или наркотици

      родител или настойник, страдащ от физическо или психо-емоционално нарушение или заболяване

      живот в условия на бедност и много други продължителни психо-социални проблеми

      родител с криминални прояви и сблъсък със закона /арести, съд, затвор/

      загуба на родител / смърт/

      перманентно отсъствие на някой от родителите

Наличието дори на един единствен от гореизброените фактори на средата е достатъчно условие за токсичен стрес. При повече от един фактор се наблюдават отклонения в развитието, поведението, склонността към боледуване и психосоциалните динамики на детето и на вече порасналия човек. 

Такъв тип среда на развитие предизвиква честа и продължителна активация на алармената система, която повлиява развитието на мозъка и неговите функции, като колкото по-интензивни и дългосрочни са стрес реакциите, толкова повече се увеличава рискът от функционални нарушения на нервната система и когнитивни дефицити, което трайно променя естествените ритми на живота. 

Ако детето се намира в това състояние за продължително време и реакцията се задейства от множество източници, без да са предприети превантивни мерки или мерки за справяне и адаптация, резултатът е видим – необратими промени в тялото и психиката, които действат срещу него цял живот и деформират необратимо развитието му. Колкото по-травмиращи са преживяванията в детството, толкова повече се увеличава рискът от забавяне в психичното развитие и здравословни проблеми в по-късни етапи от живота, включително сърдечно-съдови заболявания, вегетативна дистония, диабет, депресия, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, преждевременна смърт.

Игнорирайки проблема, той само се задълбочава. Тези „проблемни“ деца порастват и стават родители, които създават същата токсична среда, в която са живели, за собствените си деца, като заформят омагьосан кръг. Това може да се прекрати само ако родителите разпознаят, приемат и преодолеят токсичния стрес. За родителите е важно да разберат, че трябва непрекъснато да се образоват и да гледат на възпитанието и развитието на децата си по един различен начин, съобразен с човешката природа и същност.

Ефектите от токсичния стрес са обратими чрез невротренинговите програми на Центъра.

За да проверите токсичния стрес във Вашия Живот, можете да попълните следния въпросник: ТОКСИЧЕН СТРЕС

 

 


Съвременното общество е изправено пред една пандемия, много по-страшна от COVID-19 - появата на все повече и повече деца и подрастващи с екранна зависимост, които бавно, но сигурно се изключват от живия Живот и живота на Обществото като цяло, показващи ясно, че сме изправени пред назряваща културна революция и пълно преобразяване на социалния ни живот. Първата Национална Конференция "Екранни Деца", организирана от Центъра на 26 ноември 2022 г., адресира проблема пред цялото Общество. (Пълен запис на Конференцията можете да изгледате тук!) Екипът на Центъра ясно вижда два основни типа отношение към екранната дейност:
- първото, напълно заместване на реалния с виртуален свят - всички дейности в реалността са "качени" в дигиталното пространство и се извършват напълно или частично там - пазаруване, банкиране, пътуване, удоволствие, забавление и др.
- второто, пълно противопоставяне на дигитализацията, но и в крайна сметка на непрекъснато развиващото се технологично общество - т.нар. off line култура.
И в двата случая крайният резултат е изключване - или от реалния, или от виртуалния свят.
Ние сме на мнение, че има път за развитие на човека в новия дигитален свят, но да съхрани физическото си и психично здраве.

Проблемът е особено сложен и комплексен и ще премине през сериозни, за съжаление, бавни и продължителни научни изследвания, за да се обхванат всички ефекти на екранната дейност върху децата и възрастните.

В момента наблюдаваме бързо и сериозно развитие на зависимо поведение към екранната дейност, независимо от съдържанието - гледане на видеа, вкл. "шортс", гейминг, социални мрежи, хазарт, шопинг и др.

Невротренингите с биофийдбек (биологична обратна връзка) и изготвена от нас цялостна индивидуална програма ще ви помогнат да се справите с екранната зависимост, ако Вие, Вашето дете или юноша:

+ прекарва часове наред пред екрана на телефон, таблет, компютър, плей стейшън или телевизор;

+ показва раздразнение, често агресивно поведение, когато екранът му се отнеме или му се ограничи досега с него;

+ няма никакъв или много слаб интерес към ежедневните дейности като игра, учене, хранене, живо общуване с връстници, родители и др., които смята за "скучни";

+ проявява симптоми на дефицит на вниманието;

+ проявява симптоми на хиперактивност;

+ показва всички симптоми и поведение на зависимост към екраните;

+ показва свръхпривързаност към някаква вещ (конкретна играчка и др.), определена храна, определен поведенчески стереотип (ритуалност, еднообразно действие или привичка), което го успокоява;

+ показва явно отчуждение от живата природа - растения, животни - и демонстрира апатия, страх или дезориентация в реална среда;

+ има проблеми с физическото си развитие - халтава походка, не добро равновесие, непохватно в дейности с ръце, не обича игри с топки (защото са му трудни за изпълнение);

+ бързо губи интерес към всяка нова дейност или занимание, защото изисква усилие и му е трудно за изпълнение;

+ късно си ляга за сън, трудно заспива вечер и обича да спи до късно сутрин, но като цяло продължителността на съня е кратка;

+ качеството на съня е лошо, буди се без причина, понякога с плач и емоционални изблици, търси внимание, контакт с родителя през нощта и много често искат да спят с тях;

+ проявява някои от формите на сомнамбулизъм;

+ поетапно отказване на определени храни и проблеми в перисталтиката на червата (запек и/или диария, коремна болка);

+ постепенна поява на повечето симптоми на вегетативно-съдова дистония;

+ задоволяване с ролята на аутсайдер в реалния свят и все повече "вживяване" във виртуалния (постижения в определена игра), намиране на "приятелска" виртуална група, с която задоволява социалните си потребности;

+ не Ви чува, изпълнява инструкции само, когато си пожелае, без оглед на стойността и значението на дейността;

+ показва липса на адекватна обратна връзка както в емоционален и вербален така и в поведенчески план;

Невротренингите с биофийдбек не са подходящи за Вас и Вашите деца, ако:

+ вярвате (въпреки научните доказателства), че екраните са част от съвремието и не искате да "лишите" детето си от пулса на времето, още от ранна детска възраст;

+ вярвате, че детето Ви може да научи чужди езици и полезни знания, гледайки baby TV и You Tube Kids още от 6 месечна възраст;

+ разглеждате екраните като възрастен и си мислите, че за детето и детския мозък, важат същите ефекти;

 Индивидуалните програми за превенция и лечение на екранната зависимост в Центъра са авторски и касаят не само невротренинги за самите деца, но и за цялото семейство, защото корените на проблема са проблеми на цялото семейство.

Невротренингите с биофийдбек са най-доброто решение срещу прегаряне.

Обадете се сега