Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Симптоми

Травматично детство и ТОКСИЧЕН СТРЕС

Защо никой не говори за токсичния стрес?


Отговорът е прост – няма незасегнат от него човек и последиците са за цял живот!

Замисляли ли сте се защо едни хора са по-устойчиви на стрес от други? Защо някои са способни на огромни натоварвания, а други рухват при първия проблем? Защо едни са ориентирани към предизвикателства и достижения, а други не смеят да пристъпят в новото? Учат по-бързо от други и боледуват по малко?

 Отговорът е прост и се крие в детството. Множество изследвания показват как продължителни периоди от време, прекарани под влиянието на токсичен стрес, се отразяват на естественото развитие на тялото и психиката, съответно - нарушават нормалния растеж на децата. Това директно влияе на поведението, способността за учене и здравето като цяло. Ефектите върху възрастния вече човек се мултиплицират и проявяват като невъзможност за натоварвания, бързо “прегаряне”, трудно/бавно учене, страх от непознатото, повишена заболеваемост, трудно/продължително възстановяване след боледуване и пр. 

За да проверите токсичния стрес във Вашия Живот, можете да попълните следния въпросник: ТОКСИЧЕН СТРЕС

Ефектите от токсичния стрес се наблюдават ежедневно, но са сериозно пренебрегвани. Това се дължи на факта, че трудното/травматично детство е нещо, за което хората предпочитат да не говорят и ако може да забравят. Едновременно с това, подходът към решаване на проблема не е от спектъра на психотерапевтичните методи, защото изисква изменения във функционирането на нервната система.

 Какво представлява токсичния стрес?

Токсичният стрес предизвиква реакции у детето, когато преживява силни, чести и/или в продължение на дълги периоди от време – месеци или години, травмиращи случки или конфликтни взаимоотношения. Това включва:

      физическо, емоционално и вербално насилие върху детето

      хронично неглижиране на детето

      неграмотност и деформирани представи на родителите, например учене на чужд език от BabyTV от шестмесечна възраст; следване на различни вярвания и суеверия като „На дете се радваш само докато спи“; ранно купуване на смартфон, за да не „изостане в развитието си“;

      постоянен прекомерен страх у родителя да не се случи нещо на детето

      отношение към детето като към възрастен

      често напрежение между родителите – скандали, истерични изблици

      атмосфера на лицемерие, неискреност и безлюбие между родителите, които продължават да живеят заедно „заради детето“

      родителите нямат собствени цели и развитие и се фиксират изцяло върху детето

      неясни или нерешени взаимоотношения между родителите – неживеещи заедно без развод, живеещи заедно с развод, продължителен и болезнен развод и др.

      хроничен стрес или емоционална нестабилност и неадекватност на един от родителите

      „липсата“ на бащата – присъства физически, но няма пълноценно общуване с детето и няма никаква роля (освен финансова/материална) в живота на детето

      компенсаторно родителско поведение – липсата на пълноценно общуване се „компенсира“ с материално презадоволяване – много и скъпи играчки, дрехи, смартфони и др.

      отказ от ролята на родител и поверяване развитието на детето на роднини, ясла, детска градина, училище, телевизия, компютърни и видео игри, интернет, социални мрежи и други „заместители“

      липса или недостатъчно собствено пространство за детето

      прекалени родителски амбиции и очаквания към детето

      прекалено обгрижване и правене на нещата вместо детето – „нескъсване на пъпната връв“

      изземване възможността на детето да взима самостоятелно решения, правейки го напълно зависимо от родителите

      злоупотреба на родител или настойник с алкохол или наркотици

      родител или настойник, страдащ от физическо или психо-емоционално нарушение или заболяване

      живот в условия на бедност и много други продължителни психо-социални проблеми

      родител с криминални прояви и сблъсък със закона /арести, съд, затвор/

      загуба на родител / смърт/

      перманентно отсъствие на някой от родителите

Наличието дори на един единствен от гореизброените фактори на средата е достатъчно условие за токсичен стрес. При повече от един фактор се наблюдават отклонения в развитието, поведението, склонността към боледуване и психосоциалните динамики на детето и на вече порасналия човек. 

Такъв тип среда на развитие предизвиква честа и продължителна активация на алармената система, която повлиява развитието на мозъка и неговите функции, като колкото по-интензивни и дългосрочни са стрес реакциите, толкова повече се увеличава рискът от функционални нарушения на нервната система и когнитивни дефицити, което трайно променя естествените ритми на живота. 

Ако детето се намира в това състояние за продължително време и реакцията се задейства от множество източници, без да са предприети превантивни мерки или мерки за справяне и адаптация, резултатът е видим – необратими промени в тялото и психиката, които действат срещу него цял живот и деформират необратимо развитието му. Колкото по-травмиращи са преживяванията в детството, толкова повече се увеличава рискът от забавяне в психичното развитие и здравословни проблеми в по-късни етапи от живота, включително сърдечно-съдови заболявания, вегетативна дистония, диабет, депресия, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, преждевременна смърт.

Игнорирайки проблема, той само се задълбочава. Тези „проблемни“ деца порастват и стават родители, които създават същата токсична среда, в която са живели, за собствените си деца, като заформят омагьосан кръг. Това може да се прекрати само ако родителите разпознаят, приемат и преодолеят токсичния стрес. За родителите е важно да разберат, че трябва непрекъснато да се образоват и да гледат на възпитанието и развитието на децата си по един различен начин, съобразен с човешката природа и същност.

 

За да проверите токсичния стрес във Вашия Живот, можете да попълните следния въпросник: ТОКСИЧЕН СТРЕС

Ефектите от токсичния стрес са обратими чрез невротренинговите програми на Центъра. Предоставяме две програми, за възрастни и за деца.

    ПРОГРАМА
ЕЛИМИНИРАНЕ ЕФЕКТИТЕ ОТ ТОКСИЧНИЯ СТРЕС ПРИ ВЪЗРАСТНИ
10 невротренингови сесии
Сесиите се провеждат веднъж седмично с продължителност 60 минути
Пакетна цена : 880 лв. /с възможност за плащане на 2 вноски/

 

ПРОГРАМА
ЕЛИМИНИРАНЕ ЕФЕКТИТЕ ОТ ТОКСИЧНИЯ СТРЕС ПРИ ДЕЦА /до 14 години/
10 невротренингови сесии
Сесиите се провеждат веднъж седмично с продължителност 40 минути
Пакетна цена : 480 лв.

 


Съвременното общество е изправено пред една пандемия, много по-страшна от COVID-19 - появата на все повече и повече деца и подрастващи със синдрома "екранни деца", които бавно, но сигурно се изключват от живия Живот и живота на Обществото като цяло, показващи ясно, че сме изправени пред назряваща културна революция и пълно преобразяване на социалния ни живот. Екипът на Центъра ясно вижда две основни групи екранни деца:
- първите, напълно заместили реалния с виртуалния свят и
- втори, които с цялата си същност се противопоставят на виртуалния, но и в крайна сметка на непрекъснато дигитализиращия се обществен порядък.
И в двата случая крайният резултат е изключване.

Проблемът е особено сложен и комплексен и ще премине през сериозни, за съжаление, бавни и продължителни научни изследвания, за да се обхванат всички ефекти върху децата от неговото разпространение.

Невротренингите с биофийдбек (биологична обратна връзка) и изготвена от нас цялостна индивидуална програма ще ви помогнат да се справите със синдрома "екранни деца" ако Вашето дете или юноша:

+ прекарва часове наред пред екрана на телефон, таблет, компютър, плей стейшън или телевизор;

+ показва раздразнение, често агресивно поведение, когато екранът му се отнеме или му се ограничи досега с него;

+ няма никакъв или много слаб интерес към ежедневните дейности като игра, учене, хранене, живо общуване с връстници, родители и др., които смята за "скучни";

+ проявява симптоми на дефицит на вниманието;

+ проявява симптоми на хиперактивност;

+ показва всички симптоми и поведение на зависимост към екраните;

+ показва свръхпривързаност към някаква вещ (конкретна играчка и др.), определена храна, определен поведенчески стереотип (ритуалност, еднообразно действие или привичка), което го успокоява;

+ показва явно отчуждение от живата природа - растения, животни - и демонстрира апатия, страх или дезориентация в реална среда;

+ има проблеми с физическото си развитие - халтава походка, не добро равновесие, непохватно в дейности с ръце, не обича игри с топки (защото са му трудни за изпълнение);

+ бързо губи интерес към всяка нова дейност или занимание, защото изисква усилие и му е трудно за изпълнение;

+ късно си ляга за сън, трудно заспива вечер и обича да спи до късно сутрин, но като цяло продължителността на съня е кратка;

+ качеството на съня е лошо, буди се без причина, понякога с плач и емоционални изблици, търси внимание, контакт с родителя през нощта и много често искат да спят с тях;

+ проявява някои от формите на сомнамбулизъм;

+ поетапно отказване на определени храни и проблеми в перисталтиката на червата (запек и/или диария, коремна болка);

+ постепенна поява на повечето симптоми на вегетативно-съдова дистония;

+ задоволяване с ролята на аутсайдер в реалния свят и все повече "вживяване" във виртуалния (постижения в определена игра), намиране на "приятелска" виртуална група, с която задоволява социалните си потребности;

+ не Ви чува, изпълнява инструкции само, когато си пожелае, без оглед на стойността и значението на дейността;

+ показва липса на адекватна обратна връзка както в емоционален и вербален така и в поведенчески план;

Невротренингите с биофийдбек не са подходящи за Вас и Вашите деца, ако:

+ вярвате (въпреки научните доказателства), че екраните са част от съвремието и не искате да "лишите" детето си от пулса на времето, още от ранна детска възраст;

+ вярвате, че детето Ви може да научи чужди езици и полезни знания, гледайки baby TV и You Tube Kids още от 6 месечна възраст;

+ разглеждате екраните като възрастен и си мислите, че за детето и детския мозък, важат същите ефекти;

 

Индивидуалните програми за превенция и лечение на синдрома "екранни деца" в Центъра са авторски и касаят не само невротренинги за самите деца, но и за цялото семейство, защото корените на проблема са проблеми на цялото семейство.

Невротренингите с биофийдбек са най-доброто решение срещу прегаряне.

Невротренингите с биологичната обратна връзка (биофийдбек) ще Ви помогне да се справите с депресията с помощта на обективната информация от сензорите и заучаване на индивидуални техники.

 

Невротренингите с биологичната обратна връзка (биофийдбек) ще Ви помогне трайно да преодолеете високата тревожност и пристъпите на паника с помощта на обективна информация от сензори и заучаване на индивидуални техники.

 

Обадете се сега