Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Детски терапевтичен център „Ваня“

Детски терапевтичен център “Ваня” се управлява от “Комплекс за интегрирани терапии” ООД с  управител Петър Лазаров, който е и водещ ерготерапевт в центъра. Центърът предлага индивидуални и групови терапевтични сесии за деца с увреждания и затруднения в развитието от страна на високо квалифициран мултидисциплинарен екип от специалисти в сферата на ерготерапията, логопедията и психологията.

Обадете се сега