Обадете се сега

+359 2 996 38 84

За нас

Ние сме Сдружение с нестопанска цел „Център за приложни невронауки“, което провежда изследвания, разработва, прилага, разпространява и развива практики и методи от приложните невронауки, с фокус върху биологичната обратна връзка (биофийдбек) като ефективни подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм. Центърът провежда изследвания и върху ефективността на използване на биологичната обратна връзка като инструмент за самостоятелно справяне с различни по вид житейски проблеми - от телесно до психо-емоционално естество.

Често можеш да срещнеш човек, учил психология, който няма елементарни познания за човешкото тяло. Може да се срещне и човек, учил медицина, който няма никакви познания за работата на мозъка, няма никакв идея за естеството на езика и мисленето, както и за творческото начало у човека, като дори напълно ги игнорира. Живеем в свят на тесни научни специалисти, знанието е раздробено на множество области, в които те често заради егоистични цели не си сътрудничат, но дори и враждуват. Хората на изкуството нямат добро мнение за науката и обратно. Радетелите на духовни ценности, често са аутсайдери в научните среди. Това са все признаци на посредственост и дефицити в разбирането на комплексността и целокупността на човека като био-емоционално, езиково-интелектуално, социално-духовно и художествено същество. Изследванията в невронауките върху работата на мозъка и свързаните с него присъщи на човека дейности разкриват непрекъснато и все по-задълбочено фините взаимовръзки и финия баланс между различните аспекти на човешкото съществуване. Невронауките изследват човека от молекулата до цялостното проявление на човека и ревизират непрекъснато всички останали науки за живота (life sciences), хуманитарните и социални науки, дори и изкуствата. Откритието, например, на наличието на огледални неврони (mirror neurons) в кората на мозъка, дадоха отговор на въпроса какво е емпатия и предложиха нова парадигма в педагогиката, психологията и дори философията. 21-ви век е век на биологията, както мнозина общественици го определиха, но нашето мнение е, че е и ще бъде епоха на невронауките, които са място за среща на всичко, свързано с човешкия живот – от неговото хранене до алтруизма и творческото въображение. А колко още научни факти предстоят да бъдат открити!

Самопознанието е сила и предпоставка за водене на качествен и смислен живот. Идеята за създаването на Центъра за приложни невронауки и разгръщането на неговата изследователска и образователна дейност е началото на едно вълнуващо пътуване към себе си, към нашата съкровена човешка същност като едно дишащо, живо създание на Природата и Космоса.

Нашата първа задача е да предоставим на всички, които участват в нашите изследвания, на най-напред познание за самите тях, за тяхното собствено тяло и мозък. Ще изследваме комплексни дългосрочни решения за справяне с различни нежелани в ежедневието нервно-емоционални състояния, за разрашеването на различни житейски проблеми и за подобряване на качество на живот. Нашата цел е накрая на всяко индивидуално изследване на практическото прилагане най-напред на биологичната обратна връзка, всеки да се научи да се справя с различните нежеланите физически и емоционално-психически състояния и да ги преодолява напълно самостоятелно.
Изследвания в областта на приложните невронауки и споделянето на резултатите от тях и превръщането им в способности и умения за подобряване на качеството на живот на изследваните лица, чрез използване на биологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) – това е нашата мисия, това е нашата сила, това са нашите компетенции.

 

Научен консултант в изследванията - д-р Стоян Везенков

Научен консултант в провежданите изследвания в „Центъра по приложни невронауки“ за прилагане на биологичната обратна връзка (биофийдбек и ЕЕГ неврофийдбек), както и изследвания върху ефективността на невротренингите е д-р Стоян Везенков.

  • Магистър по молекулярна биология от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.
  • Магистър по ерготерапия от Русенски Университет „Ангел Кънчев“.
  • Доктор по невробиология от Георг-Август Университет в Гьотинген, Германия.
  • Сертифициран неврофийдбек терапевт Институт по Неврофийдбек в Мюнхен, Германия.
  • Доцент по неврофизиология и Декан на Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград до 2019 г.
  • Автор е на книгите „Приложна неврофизиология на човека – биофийдбек и неврофийдбек“ и „Соматична поведенческа терапия – биофийдбек парадигми, проблеми, приложения, ефикасност“, както и на множество научни статии в областта на приложните невронауки.
  • Водил е множество лекции в чужбина и страната, както и семинари, уъркшопи и обучения за биологичната обратна връзка и нейните приложения, както и по неврофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек.
  • Разработил е комплексна програма за самопомощ при вегетативно-съдова дистония и синдром на вегетативна дизфункция (хипертония, безсъние, главоболие, коремна болка, синдром на раздразнено черво, вегетативни кризи, паник атаки, сърцебиене, задух и др.) чрез вегетативни невротренинги с биофийдбек - тренинги на вегетативната нервна система
  • водещ специалист в областта на психофизиологията на заекването
Обадете се сега