Обадете се сега

0896 65 05 63

Блог

Биологичната обратна връзка (биофийдбек) е метод, който позволява на човек да се научи да повлиява своите физиологични процеси, за да премахне нежелани състояния и симптоми, да подобри своето здраве и постижения. Информация за физиологичните процеси, регистрирани от тялото се връща към човек на монитор като аудио-визуална презентация или игра, като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги управлява съзнателно.

Поведението включва всички двигателни навици, алгоритми и програми, чрез които човек решава конкретни житейски задачи или постига набелязани цели в индивидуалното си развитие.

Една терапия може да бъде ефективна при лечението на определена болест, но да не са провеждани научни изследвания, за да се докаже този факт. Едва когато се докаже научно, терапията се превръща в практика, основана на доказателства. Това например различава биологичната обратна връзка (биофийтбек) от ароматерапията, за която няма събрани емпирични данни за ефикасност, въпреки че се използва при лечението на различни болести.

Обадете се сега