Обадете се сега

0896 65 05 63

Блог

 

Една терапия може да бъде ефективна при лечението на определена болест, но да не са провеждани научни изследвания, за да се докаже този факт. Едва когато се докаже научно, терапията се превръща в практика, основана на доказателства. Това например различава биологичната обратна връзка (биофийтбек) от ароматерапията, за която няма събрани емпирични данни за ефикасност, въпреки че се използва при лечението на различни болести.

 

 

Да се изправиш пред пълна зала с публика и да изпълниш парчето, което си репетирал цяла година без никаква грешка и с емоция, вдъхновяваща слушателите – това е голямо предизвикателство не само за млади изпълнители, музиканти и певци, а и за всички останали творци.

 

 

Технологиите за биологична обратна връзка (биофийдбек) стават все по-достъпни и лесни за управление. Те включват сензори за измерване на сигнали от тялото и софтуер. Чрез него се визуализира информацията, която постъпва през сензорите, и се анализират и сравняват данните с оптимални стойности. Сензорите, произвеждани на пазара, стават все по-чувствителни, а софтуерът – все по-удобен за потребителите.

 

Тези предпоставки дават възможности технологиите за биологична обратна връзка да бъдат използвани от специалисти в практиката не само за клинични цели, но и за повишаване на постиженията в спорта например.
Един изключителен пример за прилагането на биологичната обратна връзка в спорта на най-високо ниво е случаят със световния шампион по стрелба с лък – Кевин Евънс.
Той започнал да се занимава със стрелба още четиринайсетгодишен, но инцидент в началото на 2004 г. го оставя с една ръка. Две години му отнели да измисли дизайн, да изработи и да експериментира с пригодено за неговото състояние изстрелване на стрелата. Технологично проблемът бил решен, като изстрелът се извършвал чрез акта на преглъщане. През 2007 г. Кевин бил четвърти в ранглистата на Канада и първи на параолимпийските игри.

 

Множество изследвания показали, че процесите в тялото и в мозъка са различни при покой и при повишено внимание преди изпълнението на трудна задача. Нещо повече, вътрешното състояние на тялото показвало значителна разлика при успешно изпълнение на дадена задача и това при неуспех. Активността на мозъка и редица други физиологични процеси в периферията, като мускулно напрежение, температура и работа на сърцето при успех и неуспех, са различни. Те формирали своеобразна констелация на телесните процеси при успех и при неуспех. Точно този научен факт дал основание на треньора на Кевин, Владимир Копеки, и на неврофийдбек терапевта Сю Виета Уилсън да се опитат да изработят конкретна тренировъчна програма.
Кевън споделил, че при неуспешен изстрел се чувства по-различно, отколкото при успешен, но не можел да изрази точно в какво се състои тази разлика. Субективните преживявания не били толкова ясно диференцирани.

 

Програмата включвала няколкодневно запознаване на Кевин с апаратурата за биологична и неврологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек), като бил оставен свободно да променя своите емоционални състояния – да си представя добър изстрел, лош изстрел, гняв, радост и т.н. Междувременно му били показвани сигналите, регистрирани от апаратурата, за да се убеди, че тя хваща разликите в състоянията му.

Обадете се сега