Блог

Поведението включва всички двигателни навици, алгоритми и програми, чрез които човек решава конкретни житейски задачи или постига набелязани цели в индивидуалното си развитие.

Една терапия може да бъде ефективна при лечението на определена болест, но да не са провеждани научни изследвания, за да се докаже този факт. Едва когато се докаже научно, терапията се превръща в практика, основана на доказателства. Това например различава биологичната обратна връзка (биофийтбек) от ароматерапията, за която няма събрани емпирични данни за ефикасност, въпреки че се използва при лечението на различни болести.

Да се изправиш пред пълна зала с публика и да изпълниш парчето, което си репетирал цяла година без никаква грешка и с емоция, вдъхновяваща слушателите – това е голямо предизвикателство не само за млади изпълнители, музиканти и певци, а и за всички останали творци.

Обадете се сега