Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

Технологиите за биологична обратна връзка (биофийдбек) стават все по-достъпни и лесни за управление. Те включват сензори за измерване на сигнали от тялото и софтуер. Чрез него се визуализира информацията, която постъпва през сензорите, и се анализират и сравняват данните с оптимални стойности. Сензорите, произвеждани на пазара, стават все по-чувствителни, а софтуерът – все по-удобен за потребителите.

Инструменталното учене е най-лесният и бърз отговор на въпроса защо биологичната обратна връзка (биофийдбек) работи и води до трайна промяна в състоянието на тялото и поведенито на човека. Неминуемо обаче следва въпросът: „А какво е инструментално учене?“. И въпреки че отговорът е малко по-пространен, ще се опитаме да ви разкажем за него накратко.

Преди около година в кабинета влезе жена с видимо измъчен вид, на възраст между трийсет и четиресет години, придружавана от съпруга си. Беше изпратена от лекуващия й лекар с диагноза синдром на раздразненото дебело черво за упражнения с биологична обратна връзка (биофийдбек).

Обадете се сега