Блог

 

Мозъкът излъчва при своята работа електромагнитни вълни. Класическият метод за измерване и изследване на тази електрическа ективност е електроенцефалографския метод или съкратено ЕЕГ (електроенцефалография). Корените на думите, от които е образувана думата са „електро“, което идва от „електрическа“, „енцефало“ в превод от латински означава „вътре в главата“ тоест мозък и „графия“ означава измерване, регистрация. Или по друг начин казано, в превод на български, ЕЕГ означава „измерване на електрическа активност на мозъка“. Поставят се повърхностни електроди върху главата по определена схема, която наричаме монтаж, които регистрират слабите електромагнитни вълни, излъчвани при активността на милиардите неврони на мозъка. Тези слаби мозъчни вълни се усилват милион пъти превръщат се в цифров сигнал и се изпращат на софтуерни програми, инсталирани на персонален компютър, които анализират, визуализират и съхраняват данните от измерването.

 

Човешкото тяло е съставено от милиарди клетки, които живеят в удивителен синхрон. Единното им управление се осъществява посредством хуморална (чрез разтворени във вода сигнални молекули) и нервна (чрез биоелектрични потенциали) регулация.

Биологичната обратна връзка (биофийдбек) е метод, който позволява на човек да се научи да повлиява своите физиологични процеси, за да премахне нежелани състояния и симптоми, да подобри своето здраве и постижения. Информация за физиологичните процеси, регистрирани от тялото се връща към човек на монитор като аудио-визуална презентация или игра, като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги управлява съзнателно.

Обадете се сега