Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

Една терапия може да бъде ефективна при лечението на определена болест, но да не са провеждани научни изследвания, за да се докаже този факт. Едва когато се докаже научно, терапията се превръща в практика, основана на доказателства. Това например различава биологичната обратна връзка (биофийтбек) от ароматерапията, за която няма събрани емпирични данни за ефикасност, въпреки че се използва при лечението на различни болести.

Да се изправиш пред пълна зала с публика и да изпълниш парчето, което си репетирал цяла година без никаква грешка и с емоция, вдъхновяваща слушателите – това е голямо предизвикателство не само за млади изпълнители, музиканти и певци, а и за всички останали творци.

Технологиите за биологична обратна връзка (биофийдбек) стават все по-достъпни и лесни за управление. Те включват сензори за измерване на сигнали от тялото и софтуер. Чрез него се визуализира информацията, която постъпва през сензорите, и се анализират и сравняват данните с оптимални стойности. Сензорите, произвеждани на пазара, стават все по-чувствителни, а софтуерът – все по-удобен за потребителите.

Обадете се сега