Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

Човешкото тяло е съставено от милиарди клетки, които живеят в удивителен синхрон. Единното им управление се осъществява посредством хуморална (чрез разтворени във вода сигнални молекули) и нервна (чрез биоелектрични потенциали) регулация.

Биологичната обратна връзка (биофийдбек) е метод, който позволява на човек да се научи да повлиява своите физиологични процеси, за да премахне нежелани състояния и симптоми, да подобри своето здраве и постижения. Информация за физиологичните процеси, регистрирани от тялото се връща към човек на монитор като аудио-визуална презентация или игра, като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги управлява съзнателно.

Поведението включва всички двигателни навици, алгоритми и програми, чрез които човек решава конкретни житейски задачи или постига набелязани цели в индивидуалното си развитие.

Обадете се сега