Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

 

Липсата на концентрация, лошото настроение и проблемите с ученето при младите се поражда от една и съща причина - безсънието. Една от главните причини за това е злоупотребата с всички налични устройства като телефони, компютри и таблети.

http://www.mundialbeisbol2010.org/what-is-music/

 

Музиката ни прави щастливи. Слушайки музика, мозъка ни отделя вещества които ни подтикват към щастие, но също така могат и да ни натъжат. Слушайки определен вид музика може да доведе до плач или до екстаз. Но способна ли е музиката да ни направи по-продуктивни. Според учените, да, стига да е подходящата музика.

 

Мозъкът излъчва при своята работа електромагнитни вълни. Класическият метод за измерване и изследване на тази електрическа ективност е електроенцефалографския метод или съкратено ЕЕГ (електроенцефалография). Корените на думите, от които е образувана думата са „електро“, което идва от „електрическа“, „енцефало“ в превод от латински означава „вътре в главата“ тоест мозък и „графия“ означава измерване, регистрация. Или по друг начин казано, в превод на български, ЕЕГ означава „измерване на електрическа активност на мозъка“. Поставят се повърхностни електроди върху главата по определена схема, която наричаме монтаж, които регистрират слабите електромагнитни вълни, излъчвани при активността на милиардите неврони на мозъка. Тези слаби мозъчни вълни се усилват милион пъти превръщат се в цифров сигнал и се изпращат на софтуерни програми, инсталирани на персонален компютър, които анализират, визуализират и съхраняват данните от измерването.

 

Обадете се сега