Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

Поведението обаче не е само съкращаване на мускули и движение на тялото в пространството, а включва и всички процеси вътре в органите, които го подготвят за всяка конкретнадейност. Например по време на физическа или психична работа органите променят рязко режима си на работа, за да се постигне поставената цел.

Тренирането на оптимален режим на работа на органите обаче не е толкова лесно, защото оценката за тяхното функциониране е изцяло субективна  – „чувствам се добре“, „леко неразположен съм“ и т.н.

Ако обаче имаме сензори, които да отчитат обективно работата на органите в тялото, и получаваме информация обратно в реално време, е възможно да се научим да управляваме процесите в тялото и да тренираме тяхната оптимална работа при изпълнение на всяка дейност, както и по време на покой и възстановяване. Такава възможност ни дават методите и апаратите за биологична обратна връзка (биофийдбек).

Сензори регистрират реално протичащите процеси вътре в тялото, а информация под формата на игри или аудио-визуални презентации се връща обратно и човек наблюдава ставащото в реално време. При постигане на желаната цел успехът се възнаграждава по различни начини и така оттренираният процес се оптимизира, запаметява и автоматизира след не голям брой сесии. Този универсален принцип на саморегулация на процесите в тялото при самонаблюдение и възнаграждаване при постигане на желаната цел, на който се основават методите за биологична обратна връзка, се използва практически в много направления. Основната цел при практикуването на биологичната обратна връзка е придобиването на нови или подобряването на налични способности и умения за управление на процесите в тялото както от здрави хора, така и от хора, страдащи от различни заболявания.

Колкото сензори имаме на разположение, толкова вътрешни процеси можем да повлияем. Сензорите ни дават информация за динамиката на сигналите, които регистрираме, за да променим състоянието си или да реализираме конкретни задачи.

В крайна сметка чрез биологичната обратна връзка ние променяме нашето външно поведение и работата на вътрешните органи, осъществяващи това поведение.

Обадете се сега