Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

 

Историята до момента

 

 Страдащата беше жена с много тежка форма на диария, появяваща се винаги при стрес стимули от всякакъв род и незначителни промени в ежедневни ситуации, при посещение на нови места и др. Изключително интелигентна, чувствителна и отговорна зряла жена, в разцвета на силите и възможностите си, с желана работа, семейство и деца изведнъж – заради функционално нарушение – се превръща в „безполезна, непрекъснато оплакваща се и неспособна да свърши елементарни неща“ жена (каза го самата тя по време на първата ни среща). Не вярваше, че някой или нещо може да й помогне, и се съмняваше във всичко, защото продължителността и тежестта на симптомите бяха безспорен факт.

 

До момента беше опитала всичко – бе посетила най-различни специалисти, включително и психиатър. Много харесвам скептично настроените хора, защото при тях плацебо ефектът е с обратно действие. Това беше случай, в който биологичната обратна връзка можеше да се приложи в чист вид и да се разграничи ясно от действието на плацебо ефекта, често използван съзнателно от много терапевти (психотерапевти и др.), включително и от биофийдбек терапевти. Причината при упражняването с биологична обратна връзка да ги избягваме е, че много често самовнушенията (автосугестиите) и фиксациите на личността са една от причините за появата на нежелани състояния, симптоми и функционални нарушения. Как обаче да се спасим от самовнушенията, затвърждавани години, и да се научим да се „десугестираме“, да се отървем от фикс идеите си и да освободим тялото си от влиянията на могъщата сила на езика и съзнанието? Това е един от основните проблеми, за решаването на който използваме биологичната обратна връзка.

 

Конструиране на упражненията

 

Основен фокус при конструирането на програмата за самопомощ и избора на упражнения беше възвръщането на чувствителността към собственото тяло по такъв начин, че то да започне да ни дава обратна информация за всяка промяна, случваща се в него. Крайната цел бе придобиване на способност за самонаблюдение, посредством която жената да е в състояние да балансира и да уравновесява процесите в тялото си, без да променя статуса на съзнанието, мислите и чувствата.

 

Ход на упражненията

 

Около три месеца жената се съмняваше, бореше се, гневеше се на червата си, но беше изключително дисциплинирана и правеше упражненията без прекъсване със завидна настойчивост. Простите дейности и активности, които тя извършваше в покой, й върнаха дълбокия сън и това доведе до появата на „добри дни“, които се редуваха с „лоши “ в продължение на почти три месеца. Съмненията й останаха, но изведнъж симптомите започнаха да се появяват няколко часа след стресовите ситуации, а не непосредствено след тях, както беше преди. Вътрешната борба продължаваше. Скептичността й започна да се превръща във фатализъм – няколко пъти след като се обаждаше по телефона, за да сподели за успехите си, веднага на следващия ден имаше „лош ден“. Ролята на специалиста по терапията с биологична обратна връзка не е да убеждава или да разубеждава, а търпеливо и настойчиво да изгражда устойчиви физиологични модели. Целта беше тя за първи път да преживее ефекта на саморегулиращата се физиология без значение какви автосугестии прилага. Жената се върна към плуването като любимо свое занимание, захвана се да организира няколко празника вкъщи и в работата и започна да пътува със съпруга си веднъж седмично извън града.

 

Трансфер

 

Когато разбра, че управляемата динамика на процесите в тялото и на дейностите, които извършва, а не лъжливата сигурност на всекидневните стереотипи и автосугестии, облекчават симптомите и дори за няколко дни забравя за тях, преломният момент настъпи.

 

Един ден се обади по телефона и с нескрит ентусиазъм и без страх от споделянето на успеха заяви, че е „минала окончателно в зелената зона“ и че „проблемът е овладян“, че има от време на време симптоматични прояви, но те са много редки и нямат никаква връзка с нещата, които прави, и със стресовите ситуации, в които все по-често изпада, заради повишената й професионална, социална и семейна активност.

При този случай всъщност се приложиха за първи път в чист вид всички идеи, етапи и техники на новата комплексна програма от упражнения с биологична обратна връзка.

Обадете се сега