Обадете се сега

+359 2 996 38 84

Блог

Методите на биологичната обратна връзка (биофийдбек) включват измерване активност на мускули, съпротивление на кожата, температура на кожата, дихателна честота, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, артериално налягане, електромагнитна активност на мозъка, периферно кръвообращение и др. Изследванията в последните десетилетия показват ясно, че биологичната обратна връзка самостоятелно или в комбинация с други поведенчески или медицински терапии е ефективен за повлияване на различни симптоми, функционални нарушения, от главоболие през високо кръвно налягане до дефицит на вниманието и хиперактивност. Използва се от лекари, психолози, ерготерапевти, консултанти, физиотерапевти, трудови терапевти, логопеди, специалисти по приложни невронауки и др. Биологичната обратна връзка (биофийдбек) позволява да се увеличи личния принос към поддържането на добро здраве.

Неврологичната обратна връзка (неврофийдбек) е специфичен случай на биологична обратна връзка, при който човек се учи да контролира електромагнитната активност на своя мозък. EEГ обратната връзка използва информация от електро­енцефало­гра­ма­та на човека, за да му покаже моментната активност на мозъчната кора. Много неврологични и други нарушения са съпроводени с анормална корова активност. Най-често се използва количествено ЕЕГ, за да се идентифицира налична анормална активност. ЕЕГ обратната връзка позволява на човека да модифицира своята мозъчна активност и да я оптимизира. ЕЕГ обратната връзка се разви и разпространи много бързо след широко приетото й приложение за повлияване на симптомите на хиперактивност и дефицит на вниманието, специфични трудности в обучението (СТО), епилепсия, депресии, инсулти, зависимости, тревожност, хронична болка и др.

Биологичната и неврологична обратна връзка (биофийдбек и неврофийдбек) са атрактивен подход за всички, които търсят алтернативна, съпътстваща, неинвазивна, безлекарствена практика, в която участието на индивида е активно, с включване на цялостната същност на човека (тяло, психика, дух), както и подпомагане на собствените оздравителни сили на тялото. Биологичната обратна връзка е холистичен подход, чиято основа е повлияването на психичното и емоционално състояние на човека, което променя физиологичните процеси в тялото и обратно, на свой ред физиологичните процеси в тялото повлияват психо-емоционалния статус. Те тренират човек на саморегулация, изостряне на вниманието, усилване на контрола върху тялото, мозъка, нервната система и подобряване и оптимизиране на физиологичните програми за справяне в различни житейски ситуации.

Обадете се сега