Биологична обратна връзка

Невротренингите с биофийдбек (биологичната обратна връзка) са част от приложните невронауки. Практическото му използване има основна цел да научи човек самостоятелно да се справя с нежелани симптоми и състояния. За практикуването на упражнения за нервната система (централна, периферна и вегетативна/автономна) с биологична обратна връзка не е от значение дали е поставена медицинска диагноза или каква е тя, нито какви са психологическите причини за симптомите (травми от миналото, стрес и т.н.). Тъй като симптомите са свързани с тялото, упражненията за нервната система (централна, периферна и вегетативна/автономна) с биологична обратна връзка се фокусират върху естествения начин, по който работят човешкият мозък и тялото при справяне с последиците от стрес и натоварване, било то физическо, умствено или емоционално. Конкретното ѝ съдържание, дейности и активности се конструират индивидуално за всеки. Използвайки последните достижения на невронауките в комбинация с апаратурни методи с биологична обратна връзка, нашите комплексни решения връщат естественото равновесие в човешкото тяло и създава устойчив механизъм за самостоятелно поддържане на това равновесие в бъдеще.

Упражненията за нервната система с биофийдбек (биологична обратна връзка) е система за трениране на естествените способности на организма за саморегулация чрез прости последователности от обикновени дейности. Целта й е да отстрани конкретни нежелани симптоми от една страна, а от друга – да създаде в човешкото тяло устойчив механизъм за самостоятелно справяне в бъдеще.

Използват се невротренинги за централната нервна система с ЕЕГ неврофийдбек, който по същество е биофийдбек (биологична обратна връзка), но сигналите, които се регистрират и се тренира тяхното управление са вълни в мозъка - бета, алфа, тета, делта. Тези невротренинги с ЕЕГ фийдбек се използват за подобряване на концентрацията и вниманието, паметта, агресивно поведение, хиперактивност, трудности в обучението, зависимости и други функции на кората и подкорието на мозъка. При тези невротренинги се регистрира и анализира количествено електроенцефалографските сигнали от една или 19 точки върху скалпа и се връщат към човека на живо. Така освен качествен ЕЕГ запис, тук се прави количествена оценка на ЕЕГ сигналите.

Когато се правят упражнения за периферна или вегетативна нервна система с биологична обратна връзка, тези невротренинги се наричат биофийдбек, в по-тесен смисъл на думата. При него се регистрират и се тренират периферни сигнали като ЕКГ, ЕМГ, вариабилност на сърдечна честота (HRV), кожна проводимост и кожногалванична реакция, периферна температура и кръвообращение, дихателна честота и други. Тези невротренинги с биофийдбек възстановяват баланса на вегетативната нервна система и се преодоляват редица вегетативни симптоми като високо кръвно, сърцебиене, задух, паник атаки, високо нервно напрежение, главоболие, безсъние, коремна болка, мускулна болка и много други.

Обадете се сега