Обадете се сега

0896 65 05 63

Биологична обратна връзка

Биологичната обратна връзка е метод в приложните невронауки. Практическото му използване има основна цел да научи човек самостоятелно да се справя с нежелани симптоми и състояния. За практикуването на упражнения с биологична обратна връзка не е от значение дали е поставена медицинска диагноза или каква е тя, нито какви са психологическите причини за симптомите (травми от миналото, стрес и т.н.). Тъй като симптомите са свързани с тялото, упражненията с биологична обратна връзка се фокусират върху естествения начин, по който работят човешкият мозък и тялото при справяне с последиците от стрес и натоварване, било то физическо, умствено или емоционално. Конкретното ѝ съдържание, дейности и активности се конструират индивидуално за всеки. Използвайки последните достижения на невронауките в комбинация с апаратурни методи с биологична обратна връзка, нашите комплексни решения връщат естественото равновесие в човешкото тяло и създава устойчив механизъм за самостоятелно поддържане на това равновесие в бъдеще.

Упражненията с биологична обратна връзка е система за трениране на естествените способности на организма за саморегулация чрез прости последователности от обикновени дейности. Целта й е да отстрани конкретни нежелани симптоми от една страна, а от друга – да създаде в човешкото тяло устойчив механизъм за самостоятелно справяне в бъдеще.

Обадете се сега